JPMORGAN CHASE BANK, N.A., ISTANBUL BRANCH

 

Risk Değerlendirme / Bildirim Formu

Müşteri Sınıflama Formu

Emir Gerçekleştirme Politikası

Çerçeve Sözleme

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasalar Hakkında Genel Bilgi

JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi (“Şube”) işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı saklama SPK faaliyet izinleri kapsamında Borsa İstanbul bünyesindeki borçlanma araçları piyasasında ve tezgah üstü piyasalarda devlet tahvili ve hazine bonosu işlemlerini yapmaktadır. İşlem yapılan menkul kıymetler ağırlıklı sabit kuponlu devlet tahvilleri olmakla beraber piyasa koşullarına göre TÜFE’ye endeksli, TLREF endeksli ve değişken faizli devlet tahvillerinde de işlem yapılabilmektedir. Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Çok Taraflı Kalkınma Bankaları gibi çokuluslu kurumlarca ihraç edilen borçlanma araçları (“Supranational Bonds”) işlemleri de yapılan tahviller arasındadır.

Profesyonel Müşterilerin Faydalanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Acil veya Beklenmedik Durumlar İletişim Bilgileri

Uyarı Metni

JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi’nin hizmet verdiği internet sitesi sayfalarında verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerimizin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi ilgili sayfalarda bulunmayabilir.

Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

Müşteri ve müşteri işlemlerine ait veriler bankanın ana bankacılık sistemi üzerinde tutulmaktadır. Banka, bu verileri olası saldırı ve tehditlere karşı korumak adına global güvenlik politika ve prosedürlerine uygun teknolojileri kullanmaktadır. 

Müşteri ile banka arasındaki iletişimi sağlayan platformların güvenliğini en üst düzeyde sağlayarak 3. kişiler tarafından dinlenmesi veya değiştirilmesi önlenmektedir. Banka kendi sistemleri arasındaki iletişimde müşteri bilgilerinin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan mekanizmaları kurmuştur.

Banka ağına, banka personeli dışında dışarıdan erişim yapılamamaktadır. Bankanın güvenlik duvarı başta olmak üzere tüm ağ cihazları,  siber saldırıları önlemeye yönelik sistemler uygulanmaktadır. 

Oluşabilecek risklere karşı müşteriler birçok farklı iletişim kanalından Bilgilendirme yapılacak şekilde gerekli düzenlemeler hazırlanmıştır.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi tarafından yürütülen sermaye piyasası işlemleri, servis sağlayıcı olan Bloomberg'in sistemleri üzerinden yürütülmektedir. Bloomberg, servis sağlayıcı hizmetlerinin gerektiği gibi çalışması için güvenlik önlemlerini almaktadır. İşlem platformuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ya da bahse konu platformunun çalışmaması veya hatalı çalışması durumunda lütfen jpmorgan.istanbul@jpmorgan.com adresine elektronik posta mesajı göndermek suretiyle JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi ile iletişime geçiniz.

Olağanüstü Piyasa Koşulları

 

Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı

2022 Yılı 4. Çeyrek Oranı*

Reddedilen Emirler / Tüm Emirler 0.00%

İşlem Aracılığı ve Sınırlı Saklama ve Portföy Aracılığı faaliyetleri lisansları kapsamında herhangi bir işlem olmadığından ilgili oranlar “0” olarak raporlanmıştır.

Müşteri Şikayetleri

2022 yılı – 4. Çeyrek Sonuçları*

Bu Dönemdeki Müşteri Şikayeti Sayısı 0

İşlem Aracılığı ve Sınırlı Saklama ve Portföy Aracılığı faaliyetleri lisansları kapsamında herhangi bir işlem olmadığından ilgili sayı “0” olarak raporlanmıştır

Piyasa Likidite Sağlayıcılar

 

 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62nci maddesi gereği, bankalar nezdlerindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir. Zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar banka tarafından hak sahibine ulaşılamaması hâlinde, yapılacak ilânı müteakiben Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)’na gelir kaydedilir.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio- İstanbul Şubesi’nin (“Şube”) zaman aşımına uğramış hesabı bulunan müşteri listesi aşağıda yer almaktadır:

Hesap Sahibi Adı: MEDYA HOLDING INTERNATIONAL LIMITED

Zaman Aşımına Uğrayan Hesap Bakiyesi: 36,31 TL

Söz konusu hesaba ilişkin 15.06.2024 tarihine kadar Şube’ye başvurulmaması halinde, söz konusu hesap bakiyesi mevzuat gereği TMSF’ye devredilecektir.”

J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş