Información Financiera Trimestral - J.P.&nbsp;Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V. https://www.jpmorgan.com/pages/disclosures/mexico-grupo/tri en-us © 2016 JPMorgan Chase <![CDATA[Informe de la administración]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707511255.pdf View the release from Jun 30, 2016 30 Jun 2016 <![CDATA[Balance General]]> https://www.jpmorgan.com/directdoc/BG063016.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Estado de Resultados]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707434323.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Estado de Flujos de Efectivo]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707434348.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Estado de Variaciones en el Capital Contable]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707434373.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Variaciones en rubros de Balance y Resultados]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435400.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Emisión de deuda]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435425.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Eventos subsecuentes]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435450.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Cartera de Crédito]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435475.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Calificación de la Cartera Crediticia]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435498.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Tasas de interés promedio]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435523.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Inversiones en Valores]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435550.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Operaciones de Reporto]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435575.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435600.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[ Resultados por valuación y compraventa]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435625.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Ingresos (Egresos) de la Operación]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435650.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Impuestos diferidos]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435675.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Índice de capitalización]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707437168.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Indicadores financieros]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707437193.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Información por segmentos]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707437220.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Movimientos en el Capital Contable]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707437245.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Partes Relacionadas]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435700.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Riesgos]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435725.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Diferencias en Resultados MEXGAAP vs. USGAAP]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435752.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016 <![CDATA[Tenencia accionaria de la sociedad controladora ]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320707435777.pdf View the release from Jun 29, 2016 29 Jun 2016