Información Financiera Trimestral - J.P.&nbsp;Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V. https://www.jpmorgan.com/pages/disclosures/mexico-grupo/tri en-us © 2016 JPMorgan Chase <![CDATA[Informe de la administración]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701165884.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Balance General]]> https://www.jpmorgan.com/directdoc/BG.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Estado de Resultados]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701168827.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Estado de Flujos de Efectivo]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701168932.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Estado de Variaciones en el Capital Contable]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701168957.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Tenencia Accionaria]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701168982.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Variaciones en rubros de Balance y Resultados]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701169008.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Emisión de deuda]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701169034.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Eventos subsecuentes]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701170397.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Cartera de Crédito]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701173382.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Calificación de la Cartera Crediticia]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701173406.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Tasas de interés promedio]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701170484.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Inversiones en Valores]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701170550.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Operaciones de Reporto]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701170575.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701170600.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[ Resultados por valuación y compraventa]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701173431.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Ingresos (Egresos) de la Operación]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701173462.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Impuestos diferidos]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701174506.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Índice de capitalización]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701173513.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Indicadores financieros]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701171646.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Información por segmentos]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701171672.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Movimientos en el Capital Contable]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701171703.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Partes Relacionadas]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701171728.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Riesgos]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701171753.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016 <![CDATA[Diferencias en Resultados MEXGAAP vs. USGAAP]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320701171778.pdf View the release from Mar 31, 2016 31 Mar 2016