Información Financiera Trimestral https://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/ib/mexico/reg/grupo/tri_index en-us © 2015 JPMorgan Chase <![CDATA[Informe de la administración]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681651686.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Balance General]]> https://www.jpmorgan.com/directdoc/BG.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Estado de Resultados]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681651540.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Estado de Flujos de Efectivo]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681651470.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Estado de Variaciones en el Capital Contable]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681651401.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Tenencia Accionaria]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681650730.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Variaciones en rubros de Balance y Resultados]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681650661.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Emisión de deuda]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681650592.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Eventos subsecuentes]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681656628.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Cartera de Crédito]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681649868.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Calificación de la Cartera Crediticia]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681649799.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Tasas de interés promedio]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681649724.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Inversiones en Valores]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681649655.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Operaciones de Reporto]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681649586.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681649416.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[ Resultados por valuación y compraventa]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681648009.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Ingresos (Egresos) de la Operación]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681647409.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Impuestos diferidos]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681647338.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Índice de capitalización]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681647269.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Indicadores financieros]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681647197.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Información por segmentos]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681647128.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Movimientos en el Capital Contable]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681647059.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Partes Relacionadas]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681646990.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Riesgos]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681646921.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015 <![CDATA[Diferencias en Resultados MEXGAAP vs. USGAAP]]> https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320681646852.pdf View the release from Jun 30, 2015 30 Jun 2015